Rewards

Tụi mình xin giới thiệu chương trình “Khách Hàng Thân Thiết” trên website Viet Book Alley.
  • Các bạn sẽ nhận được điểm thưởng rewards points khi tạo account; subscribe; mua sách, board games, đĩa than trên website.
  • Bạn cũng có thể giới thiệu bạn bè và cả hai đều sẽ nhận được discount code  cho đơn hàng đầu tiên của người được giới thiệu. Không có giới hạn, bạn giới thiệu càng nhiều bạn bè càng có nhiều điểm thưởng nha.
  • Điểm thưởng có thể đổi thành discount code hoặc free shipping, chi tiết như trong hình sau nha. 
  • Và quan trọng là điểm thưởng không có hết hạn, mua càng nhiều tích điểm càng nhiều nha

Hi vọng các bạn sẽ hứng thú với chương trình nhỏ nhỏ này. Nếu có gì không rõ cứ inbox tụi mình hay email care@vietbookalley.com.au

 


Cách Để Kiếm Điểm Thưởng:

Activity points
Signup 100 points
Order 10 points / AUD
Like on Facebook 500 points
Share on Facebook 500 points
Follow Instagram 500 points
Birthday 200 points
Referral 5% Off Coupon (for both you and your friend)

Cách Để Đổi Điểm Thưởng:

Sau khi thu thập điểm thưởng loyalty points, bạn có thể đổi điểm để lấy discount coupon hoặc free shipping AU như sau.

Đổi điểm tại đây, bạn sẽ cần login bằng email bạn đã sử dụng để đặt sách .


Reward points
$5 Off Coupon (min order $50) 1,000 points
Free Standard Shipping (AU only)
1,000 points
$10 Off Coupon (min order $100) 2,000 points
$15 Off Coupon (min order $150) 3,000 points
$20 Off Coupon (min order $200) 4,000 points
$25 Off Coupon (min order $250) 5,000 points
$30 Off Coupon (min order $300) 6,000 points